Doprava ZDARMA nad 3999 Kč v ČR / Vrácení do 14 dnů / Zasíláme na Slovensko

Podmínky ochrany osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů na našich www stránkách je pro společnost Bali Secret s.r.o. velmi důležitá. Proto Vás chceme seznámit s tím, které údaje si ponecháváme a které ne. Tímto prohlášením bychom Vás rovněž chtěli informovat o zabezpečení osobních údajů.

Shromažďování údajů
Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Některá data získaná v průběhu Vašich návštěv jsou z bezpečnostních důvodů uložena na našich serverech. Jde např. o jméno Vašeho poskytovatele připojení k internetu, www stránka, ze které jste přišli na naši stránku, www stránka, na kterou odcházíte z naší stránky, a Vaše IP adresa. Tato data mohou vést k Vaší identifikaci, ale pro tento účel nejsou používána. Data se používají pro statistické účely, ale jednotliví uživatelé zůstávají anonymní. Technickými a organizačními prostředky jsme zajistili dodržování opatření k ochraně osobních údajů i v případě uchovávání a zpracovávání dat externí organizací.

Shromažďování a využití osobních údajů
Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Je to např. v případě registrace, zasílaní zpráv, e-mailů nebo v případě vašich dotazů na produkty a služby. V takovém případě dodržujeme podmínky zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. údaje zpracováváme výlučně za podmínky, že nám dobrovolně udělíte váš souhlas splňující zákonné náležitosti, tj. ve kterém je stanoven účel, rozsah, doba zpracování, identifikace správce a zajištění informační povinnosti o vašich právech. Databáze osobních údajů zůstávají v takovém případě u naší společnosti jakožto správce nebo u jiných určených zpracovatelů či příjemců, o kterých byste byli informováni.

Informace o právech subjektu poskytujících údaje
Informujeme vás, že jakmile poskytnete osobní údaje a udělíte nám dobrovolný souhlas s jejich zpracováním tak, máte veškerá práva dle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů tj. zejména, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na blokování, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů můžete učinit kdykoli během našeho zpracování osobních údajů, a to zasláním e-mailu na adresu uvedenou v kontaktech info@balisecret.cz se žádostí o ukončení zpracování osobních údajů o Vaší osobě. Vaše přání budeme samozřejmě respektovat a údaje vedené o Vaším osobě bezpečným způsobem zlikvidujeme. V případě pochybností o dodržování svých práv se můžete obrátit na nás, jako na správce se žádostí o nápravu či vysvětlení.

Použití Cookies
Cookies jsou textové soubory, které naše servery mohou poslat a uložit do vašeho počítače, Většina prohlížečů je nastavených tak, že cookies automaticky přijímá. Ukládání cookies však můžete zrušit, nebo nastavit prohlížeč tak, aby vás vždy informoval předtím, než uloží cookies do vašeho počítače. Informace k této otázce můžete najít v nápovědě Vašeho prohlížeče. Cookies Vám usnadňují navigaci po internetu a zajišťují správné zobrazení našich internetových stránek. Námi používané cookies nevyužíváme k jakýmkoli marketingovým či reklamním účelům.

Informace a statistiky získané pomocí cookies se neužívají k tomu, aby vás osobně někdo identifikoval, ale pomáhají nám pochopit, jak návštěvníci používají naše webové stránky. Informace neobsahují žádné osobní údaje a používají je jen naši pracovníci marketingu a technické podpory pro účely správy webu.

Naše www stránka používá rovněž Google Analytics, službu pro analýzu návštěvnosti webových stránek společnosti Google, Inc. Služba Google Analytics používá cookies, aby nám pomohla analyzovat, jak se náš web využívá, sestavuje zprávy o aktivitě na webu a poskytuje další služby týkající se prohlížení www stránek a používání internetu.
Používáním našich www stránek dáváte souhlas, aby společnost Bali Secret s.r.o. zpracovávala získaná data způsobem a s účelem uvedeným výše.

Bezpečnost
Společnost Bali Secret s.r.o. používá bezpečnostní a organizační opatření, aby ochránila Vaše data před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neautorizovaných osob. Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně měněna podle nejnovějšího technologického vývoje.

Odkazy na www stránky třetích stran
Stránky společnosti Bali Secret s.r.o. mohou obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany osobních údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních www stránek. Osobní údaje shromažďované na stránkách společnosti Bali Secret s.r.o. nejsou externím serverům předávány, pokud nezískáme Vaše svolení nebo oficiální souhlas.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Bali Secret s.r.o.. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, identifikační číslo 04322185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245897