Doprava ZDARMA nad 3999 Kč v ČR / Vrácení do 14 dnů / Zasíláme na Slovensko

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů společnosti Bali Secret

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Naše Zásady zpracování osobních údajů popisují mimo jiné to, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká jsou práva Vás coby subjektů údajů.

Správce osobních údajů

Bali Secret, s.r.o. je správcem osobních údajů při zpracování osobních údajů zákazníků společností Bali Secret. Správce osobních údajů zodpovídá za to, aby osobní údaje byly zpracovávány řádně v souladu s aktuální legislativou. Společnost Bali Secret s.r.o., IČ: 04322185, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 245897 (dále jen “Bali Secret”) může být příjemcem osobních údajů zpracovávaných společností Bali Secret.

Jaké osobní údaje se o vás jakožto zákazníkovi zpracovávají a za jakým účelem?

Tato část popisuje účely, za kterými zpracováváme osobní údaje, kategorie zpracovávaných osobních údajů a právní základ, podle kterého se zpracování pro vás, zákazníka společnosti Bali Secret, provádí.

1) Zpracování objednávek/nákupů

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Zajištění objednaného/zakoupeného produktu nebo služby (včetně upozornění na dodání nebo kontaktování v souvislosti s dodáním).
 • Zajištění identifikace a ověření věku.
 • Správy plateb (včetně analýzy toho, která platební řešení vhodně nabízet).
 • Ověření adresy v externích zdrojích.
 • Správy vracení, stížností a záruk.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Platební informace (např. transakční referenční číslo, datum transakce).
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Historie plateb
 • Informace o objednávce, např. objednaný produkt nebo dodání na jinou adresu.

Právní základ: Splnění kupní smlouvy.

Doba uložení:

Do okamžiku dokončení nákupu a poté po dobu 36 měsíců. U zákazníků, kteří nakupují bez přihlášení, budeme osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od posledního nákupu.

2) Správa uživatelského účtu

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Autorizace přihlášení
 • Zajištění identifikace a ověření věku.
 • Udržování správných a aktuálních informací
 • Sledování historie nákupů
 • Správy nastavení a informací o historii plateb a možnostech plateb.
 • Ukládání nákupních seznamů, vytváření doporučení pro nákupní seznamy nebo podobných opatření určených ke zjednodušení pro zákazníka. Za tímto účelem se provádějí analýzy.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Historie nákupů
 • Technické informace o počítači, mobilním telefonu a dalších používaných zařízeních a jejich nastavení
 • Historie plateb
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Zákaznické číslo
 • Informace o adrese z externích zdrojů.

Právní základ:

Registrovaní zákazníci - oprávněný zájem a na základě poskytnutého souhlasu. Zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu o správu vašeho uživatelského účtu.

Doba uložení:

Po celou dobu, kdy je aktivní váš zákaznický účet. Pokud v posledních 36 měsících nedošlo k žádnému nákupu, osobní údaje vymažeme.

3) Marketing produktů a služeb

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Doporučování relevantních produktů, navrhování nákupních seznamů, připomínání zapomenutých/přerušených digitálních nákupů nebo ukládání nákupních seznamů za účelem zjednodušení budoucích nákupů apod.
 • Zasílání přímého marketingu prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, sociálních sítí a podobných elektronických komunikačních kanálů, případně poštou, včetně promoakcí partnerů směřovaných na stávající zákazníky mimo věrnostní program. To může probíhat například prostřednictvím kampaní nebo zasílání nabídek a pozvánek na akce všem zákazníkům, konkrétnímu segmentu zákazníků (např. ženám/mužům mezi 30 a 40 lety žijícím v ČR) nebo jednotlivým zákazníkům.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Věk
 • Adresa bydliště
 • Informace o tom, jak zákazník využívá webové stránky a další digitální kanály společnosti.
 • Informace o provedených nákupech
 • Data vytvářená uživatelem (například historie prokliků a návštěv)

Za účelem zjištění vhodného typu marketingu nebo přímého marketingu analyzujeme:

 • Používání webových stránek a dalších digitálních kanálů (například navštívených webových stránek a částí webových stránek a provedených vyhledávání).
 • Historie nákupů
 • Věk a bydliště
 • Výsledky studií trhu nebo spokojenosti zákazníků.

Právní základ:

Registrovaní zákazníci - Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněný zájem.

Neregistrovaní zákazníci - oprávněný zájem.

Adresáti newsletterů a návštěvníci webových stránek - Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněný zájem.

Zpracování je nutné k zajištění vašeho a našeho zájmu o schopnost propagovat produkty a služby.

Doba uložení:

Po dobu, kdy vyhodnotíme, že vám naše sdělení přinášejí výhody, a dokud aktivně nezrušíte svůj souhlas.

4) Schopnost zajišťovat a spravovat účast v soutěžích a akcích

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Komunikace s účastníky soutěže.
 • Komunikace s účastníky před akcí a po ní (např. kvůli potvrzení oznámení, otázkám a hodnocení).
 • Zajištění identifikace a ověření věku.
 • Výběru vítězů a předání cen.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Osobní identifikační číslo nebo věk.
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Údaje uvedené v rámci soutěžního příspěvku.
 • Údaje uvedené v rámci hodnocení akce

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. Zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu o schopnost organizovat soutěže a akce.

Doba uložení:

Po dobu nutnou k dokončení soutěže / akce (včetně vyhodnocení).

6) Řešení akcí oddělení služeb zákazníkům

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Komunikace se zákazníkem a odpovědi na dotazy položené oddělení služeb zákazníkům telefonicky nebo prostřednictvím digitálních kanálů (včetně sociálních sítí)
 • Identifikace
 • Vyšetřování stížností a akcí podpory (včetně technické podpory)

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Vaše korespondence
 • Informace o datu nákupu, místě nákupu nebo vadách produktu / stížnostech.
 • Uživatelské informace ze služby Moje stránky např. v případě problémů s přihlášením.
 • Technické podrobnosti o vybavení vyžadované u akcí podpory.
 • Údaje o zdravotním stavu (např. informace o alergiích a zdravotních obtížích, které s námi dobrovolně sdílíte).

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. Zpracování je nutné k zajištění vašeho a našeho zájmu o schopnost vyřizování akcí oddělení služeb zákazníkům.

Doba uložení:

Korespondence ohledně případů služeb zákazníkům se ukládá po dobu 36 měsíců.

7) Splnění právních povinností (např. co se týče požadavků zákona o účetnictví, občanského zákoníku - odpovědnosti za výrobky, bezpečnosti výrobků a předpisů na ochranu osobních údajů)

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Splnění právních povinností dle požadavků zákonů, rozsudků nebo administrativních rozhodnutí. Tyto požadavky mohou odkazovat na požadavky týkající se odpovědnosti za zboží a výrobky a jejich bezpečnosti, například na poskytování zpráv a informací veřejnosti a zákazníkům ohledně rizik výrobku a stažení výrobku, jako v případě vady nebo ohrožení na zdraví nebo pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo o praní špinavých peněz.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Korespondence se zákazníkem
 • Informace o datu nákupu, místě nákupu, vadách/stížnostech týkajících se produktu.
 • Platební informace

Právní základ: Plnění právní/zákonné povinnosti.

Doba uložení:

Osobní údaje se ukládají po dobu, která je nutná ke splnění příslušných právních norem.

8) Hodnocení, rozvoj a zlepšení našich služeb, produktů a systémů pro celou komunitu zákazníků

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Zvýšení uživatelské přívětivosti služeb, například změny uživatelského rozhraní s cílem zjednodušení pohybu informací nebo upozornění na funkce běžně používané na našich digitálních kanálech
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem vylepšení pohybu produktů a logistiky, například na základě prognostiky nákupů, inventáře a dodávek
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem rozvoje a vylepšení sortimentu našich produktů
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem rozvoje a vylepšení efektivity využití zdrojů z hlediska ekologie a udržitelnosti, např. zjednodušením nákupů a plánováním dodávek
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem plánování nových obchodů a skladů
 • Poskytnout zákazníkům možnost ovlivnit nabízený sortiment
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem vylepšit naše systémy IT a zvýšit bezpečnost návštěvníků a obecně zákazníků

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Data vytvářená uživatelem a data o nákupech (například historie prokliků a návštěv)
 • Věk
 • Adresa bydliště
 • Korespondence se zákazníkem a zpětná vazba ohledně našich produktů a služeb.
 • Technická data související s používanými zařízeními a nastaveními, např. nastavení jazyka, adresa IP, nastavení prohlížeče, časové pásmo, operační systém, rozlišení obrazovky a platforma.
 • Informace o  interakci zákazníka se společností, t.j. jak využíváte služby, způsob přihlášení, umístění navštívených stránek a doba na nich strávená, doba odezvy, chyby stahování, možnosti přístupu ke službám, datum opuštění služby atd.

Za těmito účely provádíme agregovanou formou, t.j. nikoli na úrovni jednotlivců, obecné analýzy následujících oblastí:

 • Používání webových stránek a dalších digitálních kanálů (například navštívených stránek a částí stránek a provedených vyhledávání).
 • Historie nákupů
 • Věk
 • Geografické umístění nebo demografická příslušnost.
 • Zpětná vazba ohledně našich služeb a produktů a výsledky marketingových studií a studií spokojenosti zákazníků.
 • Data ze zařízení uživatelů a technická nastavení.

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. Zpracování je nutné za účelem zajištění našeho a vašeho oprávněného zájmu o hodnocení, rozvoj a vylepšení našich služeb, produktů a systémů.

Doba uložení:

8) Osobní údaje se uchovávají po dobu 36 měsíců od jejich získání.

Sdílení a převody osobních údajů

Osobní údaje mohou být rovněž předány dalším společnostem, s nimiž společnost Bali Secret spolupracuje, za účelem potřebného zpracování, například kvůli marketingu (tisk a distribuce, mediální agentury atd.), distribuci a dopravě, platebním řešením a službám IT. Když se vaše osobní údaje sdílí s partnery společnosti Bali Secret, budou tyto údaje zpracovány podle pokynů společnosti Bali Secret a pro účet společnosti Bali Secret, a to pouze pro účely v souladu s účely, za nimž společnost Bali Secret údaje shromáždila.

Kromě toho může mít společnost Bali Secret právní povinnost poskytnout informace státním úřadům (např. policii a daňovým úřadům). Společnost Bali Secret může rovněž poskytovat osobní údaje společnostem, které poskytují platební řešení (např. poskytovatelé platebních služeb a banky), a podnikům, které zajišťují dopravu běžného zboží (např. logistické společnosti a zasilatelství). V takových případech budou tito partneři zpracovávat údaje jako samostatní správci osobních údajů v souladu s vlastními zásadami ochrany osobních údajů a pokynů od vedení.

Společnost Bali Secret se snaží o zpracování osobních údajů v rámci EU/EHP a spolupracovat s partnery a dodavateli, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci EU/EHP. Pokud to není možné, může dojít ke zpracování osobních údajů mimo EU/EHP v zemích, jejichž úroveň zabezpečení je považována za adekvátní v souladu s rozhodnutími Evropské komise, nebo za využití příslušných bezpečnostních opatření, jako jsou standardní klauzule mezinárodních smluv, závazná interní vnitropodniková pravidla nebo rámce US Privacy Shield.  

Uchovávání osobních údajů

Zpracování splňuje zákonné požadavky, což znamená, že osobní údaje nejsou uchovávány po dobu delší, než je zásadní pro účely zpracování. V praxi to znamená, že jsou údaje odstraněny, když už nejsou relevantní nebo nezbytné k analýze nebo přímému marketingu nebo účelům, za nimiž byly získány. K marketingovým účelům nepoužíváme informace o nákupních transakcích starších 3 let. Při veškeré manipulaci s osobními údaji však bude dbáno na vysokou úroveň zabezpečení a utajení.

Vaše práva a možnosti

Právo na přístup:

Chceme při zpracování vašich údajů postupovat otevřeně a transparentně. Pokud chcete vědět více o osobních údajích, které zpracováváme, máte právo vyžádat si potvrzení o tom, zda Bali Secret zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, v jakém rozsahu. V takovém případě máte dále právo na přístup ke svým údajům, které vám poskytneme ve formě tzv. "registru" (zejména účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajích, doba uchovávání nebo kritéria stanovování doby uchovávání, informace o tom, kde byly údaje získány). Když dostaneme žádost o přístup, můžeme vás požádat o další informace, abychom zjistili, o jaké informace máte zájem a zda je vydáváme správnému člověku.

Právo na opravu:

Vždy máte právo vyžádat si opravu svých osobních údajů, pokud jsou zaznamenány nesprávně. V rámci uvedeného účelu máte také právo doplnit veškeré neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz:

Za následujících podmínek máte právo si vyžádat, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly smazány:

 • Údaje již nejsou potřeba v souvislosti s oprávněným účelem, za nímž byly získány nebo zpracovány.
 • Stáhli jste souhlas, na jehož základě probíhá zpracování, a zpracování nemá žádný právní základ.
 • Vznášíte námitku proti námi stanovenému vyvážení zájmů a neexistuje žádný oprávněný zájem společnosti Bali Secret, který by převyšoval váš zájem.
 • Vznášíte námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu.
 • Zpracování osobních údajů probíhá nelegálně.
 • Osobní údaje musí být smazány kvůli právní povinnosti, která se nás týká
 • Osobní údaje byly získané od dítěte (do 16 let), za něž máte rodičovskou zodpovědnost v souvislosti se službami IT, např. sociálními sítěmi.

Můžeme mít důvody, proč nevyhovět vašemu požadavku na výmaz, pokud existují právní povinnosti, které nám v tom zabraňují. Tato situace může nastat, pokud je zpracování nutné k prosazení našeho práva na svobodu vyjádření a informací, ke splnění právní povinnosti, kterou máme, nebo ke stanovení, vymáhání nebo obhajobě právních nároků.

Právo na omezení:

Máte právo si vyžádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. A to v případě, kdy namítáte správnost Vašich osobních údajů (tj. po dobu, kdy probíhá ověřování a případně oprava Vašich osobních údajů), nebo je zpracování osobních údajů nezákonné, žádáte jejich výmaz nebo již nejsou ke zpracování potřeba.

Právo na námitku vůči určitým typům zpracování:

Oprávněný zájem: Máte nárok vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na našem oprávněném zájmu, pokud máte osobní důvody související se situací. Přes Vaši námitku proti zpracování však můžeme nadále zpracovávat Vaše údaje, pokud máme pádné legitimní důvody ke zpracování, které převyšují Váš zájem o soukromí.

Přímý marketing (včetně analýz prováděných pro účely přímého marketingu):

Máte možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing. Tato námitka zahrnuje analýzy osobních dat (tzv. profilování) prováděné pro účely přímého marketingu.  Pokud vznášíte námitku proti přímému marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem i ke všem dalším účelům přímého marketingu.

Přirozeně máte možnost odmítnout přímo v určitých kanálech zasílání zpráv a osobní nabídky. Například si můžete zvolit, že od nás chcete dostávat nabídky pouze e-mailem, nikoli textovými zprávami. V takovém případě byste neměli vznášet námitku proti zpracování osobních údajů, protože pro nás pak bude složité určit, jaký druh marketingu je pro vás relevantní. Pokud se rozhodnete stáhnout souhlas se zpracováním vašich osobních údajů naší společností pro účely přímého marketingu, nebudete moci využívat osobní nabídky z programu More at Bali Secret ani informace od nás.

Právo na přenosnost osobních údajů:

Pokud je naše právo na zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na naplňování závazků uvedených ve smlouvě s vámi, máte právo zažádat o přenos údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, k jinému správci osobních údajů (např. datový port).

Soubory cookie

Při používání webu balisecret.cz může docházet ke shromažďování osobních údajů o vás a vámi navštívených stránkách, které potom mohou být uloženy. To se může týkat technických údajů o vašem zařízení a internetovém připojení, jako je operační systém, verze prohlížeče, adresa IP, soubory cookie a jedinečné identifikátory. Na webu balisecret.cz, kde poskytujeme služby, mohou být použity různé technologie rozpoznávání za účelem získání informací o uživatelích, kteří je navštěvují. To může probíhat přímo nebo prostřednictvím technologie třetí strany. Může jít například o použití souborů cookie.

Co je soubor cookie?

Existují dva typy souborů cookie. Jeden typ ukládá textový soubor na delší dobu, ale má datum vypršení platnosti. Účelem těchto souborů cookie je například informovat vás o tom, co je nového od vaší poslední návštěvy. Druhý typ se nazývá soubor cookie relace a nemá datum vypršení. Textový soubor je dočasně uložen po dobu, po kterou procházíte stránku, a pomáhá například zaznamenat, jaký jazyk chcete používat. Tento textový soubor se smaže okamžitě po zavření prohlížeče.

Proč používáme soubory cookie?

Na webu balisecret.cz využíváme soubory cookie ke sledování položek přidaných do nákupního košíku. Také je používáme k získání webových statistik. Ty potřebujeme při vývoji webu balisecret.cz. Tyto informace nejsou dostupné třetím stranám.

Pokud chcete v plném rozsahu využívat web balisecret.cz, musíte přijmout soubory cookie. To můžete udělat v nastavení prohlížeče. Pokud nechcete soubory cookie přijímat, můžete je vypnout v nastavení zabezpečení prohlížeče. To však bude znamenat, že web balisecret.cz nebude fungovat, jak má.

Stížnosti

Máte nárok podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Kontaktní údaje

Pokud se chcete dozvědět více o správě osobních údajů nebo máte jiné dotazy, můžete nás kontaktovat, email: info@balisecret

Změny zásad

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků. Nejnovější aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů se bude vždy nacházet na této stránce. V případě významné změny (např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) o ní budete informováni e-mailem nebo na webu balisecret.cz.

Naposledy aktualizováno ke dni 31.12.2022